Sondepzai 1518 -19
huy728 1456 +19

Kiểu: Cờ tướng, 13/6/2024

61 nước, 6 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ