Thanhvn0404 1646 -12
phuhung 1731 +12

Kiểu: Cờ tướng, 14/6/2024

51 nước, 6 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua