Thanhvn0404 1634 -12
phuhung 1743 +12

Kiểu: Cờ tướng, 14/6/2024

87 nước, 13 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua