namnvs 1543 -15
Locphat 1516 +15

Kiểu: Cờ úp, 16/6/2024

47 nước, 8 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua