Locphat
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1399
  • Cờ úp: Số trận: 5990, Thắng: 2820, Thua: 3163, Điểm: 1475

Các trận gần đây của Locphat