Locphat
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1399
  • Cờ úp: Số trận: 8765, Thắng: 4117, Thua: 4638, Điểm: 1601

Các trận gần đây của Locphat

  • Cờ úp - 6 giờ trước
    Locphat 1535 0
    vs
    Anonymous 0 0