luyentri 1481 -16
dang0810 1479 +16

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

87 nước, 11 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua