tintin1990 1506 -19
dang0810 1450 +19

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

91 nước, 12 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết