tintin1990
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1398
  • Cờ úp: Số trận: 2255, Thắng: 1112, Thua: 1135, Điểm: 1581

Các trận gần đây của tintin1990