dang0810 1472 -15
tintin1990 1493 +15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

43 nước, 5 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ