chominhchoi 1562 +16
daotuananh 1563 -16

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

75 nước, 6 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua