daotuananh
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1370
  • Cờ úp: Số trận: 17064, Thắng: 8034, Thua: 8941, Điểm: 1492

Các trận gần đây của daotuananh