daotuananh
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1370
  • Cờ úp: Số trận: 14483, Thắng: 6799, Thua: 7614, Điểm: 1665

Các trận gần đây của daotuananh