daotuananh
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1370
  • Cờ úp: Số trận: 11890, Thắng: 5568, Thua: 6270, Điểm: 1460

Các trận gần đây của daotuananh