chominhchoi
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1383
  • Cờ úp: Số trận: 7080, Thắng: 2925, Thua: 4139, Điểm: 1672

Các trận gần đây của chominhchoi