chominhchoi
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1383
  • Cờ úp: Số trận: 6599, Thắng: 2729, Thua: 3857, Điểm: 1774

Các trận gần đây của chominhchoi