sonquynhluu 1463 +19
daotuananh 1527 -19

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

31 nước, 3 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua