V50467074 1459 -17
D36293402 1439 +17

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

57 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết