xuan62 1432 -16
D36293402 1433 +16

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

55 nước, 6 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua