xuan62
 • Cờ tướng: Số trận: 4906, Thắng: 2771, Thua: 2048, Điểm: 1410
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của xuan62

 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  xuan62 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  xuan62 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  xuan62 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12 giờ trước
  xuan62 1435 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  xuan62 1461 -23
  vs
  tosan 1285 +23
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  xuan62 1441 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  xuan62 1422 +19
  vs
  Mr.Nice 1492 -19
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  anhdt 1602 +9
  vs
  xuan62 1431 -9
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  xuan62 1440 -9
  vs
  anhdt 1593 +9
 • Cờ tướng - 21 giờ trước
  hanm 1386 -14
  vs
  xuan62 1426 +14
 • Cờ tướng - hôm qua
  xuan62 1419 0
  vs
  Anonymous 0 0