Bibi1980 1764 -20
Q80877710 1671 +20

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

41 nước, 5 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ