qhxdvt1 1814 -13
vinh1979 1855 +13

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

99 nước, 13 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ