tuyen1234 1875 +4
qhxdvt1 1557 -4

Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

18 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ