HuynhBaTuan 1638 +25
qhxdvt1 1810 -25

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

126 nước, 15 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết