HuynhBaTuan
  • Cờ úp: Số trận: 18090, Thắng: 9138, Thua: 8835, Điểm: 1572
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của HuynhBaTuan