0963771656 1831 -19
qhxdvt1 1804 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

31 nước, 2 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua