0963771656
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 4, Thua: 2, Điểm: 1439
  • Cờ úp: Số trận: 1952, Thắng: 951, Thua: 996, Điểm: 1700

Các trận gần đây của 0963771656