123hong 1910 +11
qhxdvt1 1793 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

102 nước, 16 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua