Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

109 nước, 13 phút : 10 giây

Hòa cờ!