01minhtaochaphet
  • Cờ úp: Số trận: 1264, Thắng: 909, Thua: 353, Điểm: 1962
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của 01minhtaochaphet