gg_109991893805187248818
  • Cờ tướng: Số trận: 8, Thắng: 4, Thua: 4, Điểm: 1436
  • Cờ úp: Số trận: 7768, Thắng: 4690, Thua: 3042, Điểm: 1990

Các trận gần đây của gg_109991893805187248818