1234554321
 • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 2, Thua: 5, Điểm: 1404
 • Cờ úp: Số trận: 43069, Thắng: 25818, Thua: 17243, Điểm: 1591

Các trận gần đây của 1234554321

 • Cờ úp - 16 giờ trước
  1234554321 1678 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  1234554321 1678 0
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  1234554321 1678 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  1234554321 1693 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  1234554321 1693 0