gg_110347032984011206154
  • Cờ tướng: Số trận: 20, Thắng: 10, Thua: 9, Điểm: 1480
  • Cờ úp: Số trận: 4557, Thắng: 2256, Thua: 2292, Điểm: 1353

Các trận gần đây của gg_110347032984011206154