lehongphucvn
  • Cờ tướng: Số trận: 17, Thắng: 5, Thua: 12, Điểm: 1396
  • Cờ úp: Số trận: 10427, Thắng: 5466, Thua: 4949, Điểm: 1726

Các trận gần đây của lehongphucvn