lehongphucvn
  • Cờ tướng: Số trận: 17, Thắng: 5, Thua: 12, Điểm: 1396
  • Cờ úp: Số trận: 11332, Thắng: 5916, Thua: 5403, Điểm: 1745

Các trận gần đây của lehongphucvn