33881166
 • Cờ tướng: Số trận: 779, Thắng: 352, Thua: 411, Điểm: 1436
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của 33881166

 • Cờ tướng - hôm qua
  33881166 1404 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  33881166 1393 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  33881166 1427 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  33881166 1427 0
  vs
  Anonymous 0 0