40600222
  • Cờ tướng: Số trận: 1589, Thắng: 679, Thua: 857, Điểm: 1368
  • Cờ úp: Số trận: 3535, Thắng: 1797, Thua: 1730, Điểm: 1826

Các trận gần đây của 40600222