gg_115025796865027525817
  • Cờ tướng: Số trận: 6473, Thắng: 3640, Thua: 2707, Điểm: 1498
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_115025796865027525817