gg_115025796865027525817
  • Cờ tướng: Số trận: 2533, Thắng: 1445, Thua: 1045, Điểm: 1462
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_115025796865027525817