9hau54
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 17151, Thắng: 6990, Thua: 10118, Điểm: 1287

Các trận gần đây của 9hau54