9hau54

Các trận gần đây của 9hau54
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  9hau54 1420 -14
  vs
  Halam 1469 +14
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Halam 1454 +15
  vs
  9hau54 1435 -15
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  9hau54 1452 -17
  vs
  Halam 1437 +17