9hau54
 • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400
 • Cờ úp: Số trận: 20760, Thắng: 8607, Thua: 12104, Điểm: 1297

Các trận gần đây của 9hau54

 • Cờ úp - 4 giờ trước
  9hau54 1314 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 giờ trước
  9hau54 1286 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  9hau54 1286 0
 • Cờ úp - 4 giờ trước
  9hau54 1286 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  caco 1276 +15
  vs
  9hau54 1295 -15
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  9hau54 1276 +19
  vs
  caco 1295 -19
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  caco 1314 -19
  vs
  9hau54 1257 +19
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  9hau54 1257 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  9hau54 1257 0
  vs
  Anonymous 0 0