TQz2
 • Cờ tướng: Số trận: 339, Thắng: 139, Thua: 197, Điểm: 1430
 • Cờ úp: Số trận: 19710, Thắng: 8922, Thua: 10753, Điểm: 1528

Các trận gần đây của TQz2

 • Cờ úp - 8 giờ trước
  123hong 1583 -17
  vs
  TQz2 1511 +17
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  TQz2 1526 -15
  vs
  123hong 1568 +15
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  123hong 1553 +15
  vs
  TQz2 1541 -15
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  TQz2 1431 +24
  vs
  kythu01 1704 -24
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  kythu01 1696 +8
  vs
  TQz2 1439 -8
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  TQz2 1447 -8
  vs
  kythu01 1688 +8