TQz2
  • Cờ tướng: Số trận: 339, Thắng: 139, Thua: 197, Điểm: 1430
  • Cờ úp: Số trận: 20363, Thắng: 9248, Thua: 11080, Điểm: 1519

Các trận gần đây của TQz2