luong77
 • Cờ tướng: Số trận: 3991, Thắng: 2453, Thua: 1460, Điểm: 1708
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của luong77

 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  luong77 1708 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  luong77 1708 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  luong77 1722 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  luong77 1734 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  luong77 1722 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  luong77 1722 0
  vs
  Anonymous 0 0