Alangthang
  • Cờ tướng: Số trận: 440, Thắng: 207, Thua: 209, Điểm: 1792
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Alangthang