waterman04
  • Cờ tướng: Số trận: 1118, Thắng: 824, Thua: 277, Điểm: 1794
  • Cờ úp: Số trận: 4484, Thắng: 2659, Thua: 1809, Điểm: 1936

Các trận gần đây của waterman04