alylo
 • Cờ úp: Số trận: 805, Thắng: 398, Thua: 406, Điểm: 1507
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của alylo

 • Cờ úp - 6 ngày trước
  alylo 1522 -15
  vs
  Bami 1508 +15
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Bami 1493 +15
  vs
  alylo 1537 -15
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  alylo 1520 +17
  vs
  Bami 1510 -17
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Bami 1495 +15
  vs
  alylo 1535 -15
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  alylo 1550 -15
  vs
  Bami 1480 +15
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Bami 1497 -17
  vs
  alylo 1533 +17
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  alylo 1516 +17
  vs
  Bami 1514 -17
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Vinwin 1387 -13
  vs
  alylo 1488 +13
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  alylo 1475 +13
  vs
  Vinwin 1400 -13