andanh2803
 • Cờ tướng: Số trận: 13, Thắng: 7, Thua: 6, Điểm: 1381
 • Cờ úp: Số trận: 24369, Thắng: 13859, Thua: 10509, Điểm: 1686

Các trận gần đây của andanh2803

 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  andanh2803 1746 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  andanh2803 1746 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  andanh2803 1746 0
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  andanh2803 1746 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  andanh2803 1746 0
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  andanh2803 1746 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  andanh2803 1746 0
 • Cờ úp - hôm qua
  andanh2803 1746 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  andanh2803 1746 0
 • Cờ úp - hôm qua
  andanh2803 1746 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  andanh2803 1746 0
  vs
  Anonymous 0 0