anhlt42
  • Cờ tướng: Số trận: 1365, Thắng: 620, Thua: 739, Điểm: 1310
  • Cờ úp: Số trận: 716, Thắng: 252, Thua: 463, Điểm: 1267

Các trận gần đây của anhlt42