diepvan79
  • Cờ úp: Số trận: 4309, Thắng: 2115, Thua: 2178, Điểm: 1737
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của diepvan79