Anto79
 • Cờ tướng: Số trận: 56, Thắng: 13, Thua: 42, Điểm: 1548
 • Cờ úp: Số trận: 6868, Thắng: 3433, Thua: 3411, Điểm: 1558

Các trận gần đây của Anto79

 • Cờ úp - 17 giờ trước
  Stay 1680 +17
  vs
  Anto79 1618 -17
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  Anto79 1635 -17
  vs
  Stay 1663 +17
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  Stay 1678 -15
  vs
  Anto79 1620 +15
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  Anto79 1637 -17
  vs
  Stay 1661 +17
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  Stay 1644 +17
  vs
  Anto79 1654 -17
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  Anto79 1639 +15
  vs
  Stay 1659 -15
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  Stay 1642 +17
  vs
  Anto79 1656 -17