suzuky1961
 • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1391
 • Cờ úp: Số trận: 8017, Thắng: 4275, Thua: 3733, Điểm: 1510

Các trận gần đây của suzuky1961

 • Cờ úp - 29 phút trước
  suzuky1961 1517 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  suzuky1961 1565 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  suzuky1961 1565 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  suzuky1961 1565 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  suzuky1961 1565 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  suzuky1961 1553 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  suzuky1961 1553 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 giờ trước
  suzuky1961 1553 0
  vs
  Anonymous 0 0