BuiSon
 • Cờ tướng: Số trận: 1191, Thắng: 493, Thua: 662, Điểm: 1322
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của BuiSon

 • Cờ tướng - 26/2/2024
  BuiSon 1234 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/2/2024
  BuiSon 1260 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 25/2/2024
  BuiSon 1260 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 25/2/2024
  BuiSon 1214 +11
  vs
  hanm 1110 -11