choicotuong
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 3, Thua: 0, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 7214, Thắng: 2401, Thua: 4804, Điểm: 1251

Các trận gần đây của choicotuong