choituong
 • Cờ tướng: Số trận: 523, Thắng: 290, Thua: 221, Điểm: 1775
 • Cờ úp: Số trận: 4193, Thắng: 2152, Thua: 2030, Điểm: 1606

Các trận gần đây của choituong

 • Cờ úp - hôm qua
  choituong 1647 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  choituong 1647 0
 • Cờ úp - hôm qua
  choituong 1647 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  choituong 1599 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  choituong 1599 0
  vs
  Anonymous 0 0