conloctaynguyen
  • Cờ tướng: Số trận: 4650, Thắng: 2954, Thua: 1574, Điểm: 1613
  • Cờ úp: Số trận: 13426, Thắng: 8260, Thua: 5122, Điểm: 1917

Các trận gần đây của conloctaynguyen