conloctaynguyen
  • Cờ tướng: Số trận: 3690, Thắng: 2439, Thua: 1164, Điểm: 1770
  • Cờ úp: Số trận: 7143, Thắng: 4529, Thua: 2594, Điểm: 1839

Các trận gần đây của conloctaynguyen