conloctaynguyen
  • Cờ tướng: Số trận: 5091, Thắng: 3186, Thua: 1770, Điểm: 1714
  • Cờ úp: Số trận: 15548, Thắng: 9475, Thua: 6017, Điểm: 1922

Các trận gần đây của conloctaynguyen