conloctaynguyen
  • Cờ tướng: Số trận: 3103, Thắng: 2099, Thua: 937, Điểm: 1768
  • Cờ úp: Số trận: 5030, Thắng: 3297, Thua: 1721, Điểm: 1725

Các trận gần đây của conloctaynguyen