ThichChoiVui
  • Cờ úp: Số trận: 3129, Thắng: 1644, Thua: 1471, Điểm: 2053
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của ThichChoiVui

  • Cờ úp - 14 giờ trước
    ThichChoiVui 2078 0
    vs
    Anonymous 0 0